Manualer och instruktioner

En utmaning för alla som jobbar i techbranschen är att få användarna att förstå hur de ska använda våra produkter. Vi arbetar ofta på en relativt hög abstraktionsnivå och utvecklar sådant som har väldigt avancerade möjligheter. Den genomsnittlige användaren tenderar dock till att använda max 10 % av dessa. Ta Excel som ett exempel; det är en gammal programvara som har funnits hur länge som helst och varit standard i nästan alla stora organisationer. Ändå är det få som använder ens en bråkdel av allt programmet kan.

Använd infographics

Ett sätt att snabbt få en användare att förstå potentialen i din produkt är att låta Klingit arbeta fram infographics, små förklarande ikoner som berättar överskådligt vilka användningsområden som finns. Lägg dem på ett eget blad som användaren kan skriva ut. Du kan med fördel kombinera ikonerna med t.ex. QR-koder som leder vidare till en onlinemanual som mer i detalj förklarar hur en funktion fungerar. En grundregel är att om en användare faktiskt ska använda en funktion så måste hen veta om att den finns.

Skriv begripligt

Bara för att du är en duktig tekniker behöver det inte innebära att du är en duktig skribent. Ta hjälp av AI och/eller en copywriter från Klingit som kan gå igenom dina texter och förtydliga dem. En manual ska vara kortfattad men informativ. Den behöver också vara strukturerad på ett begripligt sätt. Gärna med ett upplägg som gör att användaren kan följa manualen för att successivt lära sig mer och bli en mer avancerad brukare av ditt system.