AI

Artificiell intelligens (AI) är en teknik som används för att skapa enheter som kan göra uppgifter som kräver intelligens, till exempel att lära sig, att lösa problem och att fatta beslut. AI kan användas till många olika saker, till exempel att göra enheter som kan interagera med människor på ett naturligt sätt, att analysera och förstå stora mängder data och att automatisera olika typer av uppgifter.

Tekniker

AI-system använder sig av olika tekniker, såsom maskininlärning och neurala nätverk, för att kunna lära sig och fatta beslut. Maskininlärning går ut på att låta en dator lära sig att utföra olika uppgifter genom att ge den mängder av data och låta den själv hitta mönster och förhållanden i denna data. Neurala nätverk är en typ av AI-system som är inspirerade av hur människans hjärna fungerar, och som kan användas för att lösa olika typer av problem.

Användningsområden

AI-system kan användas inom många olika områden, till exempel inom hälsa, transport, kommunikation och underhållning. AI-system kan till exempel användas för att analysera stora mängder medicinska data och hitta mönster och förhållanden som kan vara av intresse för läkare, eller för att styra och optimera trafiken i en stad.