Generell teknik

AI

Publicerat den:

Artificiell intelligens (AI) är en teknik som används för att skapa enheter som kan göra uppgifter som kräver intelligens, till exempel att lära sig, att lösa problem och […]

Generell teknik

Tidig teknik

Publicerat den:

Tidig teknik är den teknik som har utvecklats och använts av människor under olika perioder i historien. Tidig teknik har spelat en avgörande roll för människans utveckling och […]