AI

Artificiell intelligens (AI) är en teknik som används för att skapa enheter som kan göra uppgifter som kräver intelligens, till exempel att lära sig, att lösa problem och

Läs mer »

Nutidens teknik

En översikt av teknik Teknik är ett brett begrepp som omfattar alla olika sorters tekniska enheter och system som används för att lösa praktiska problem och göra vardagen

Läs mer »

Tidig teknik

Tidig teknik är den teknik som har utvecklats och använts av människor under olika perioder i historien. Tidig teknik har spelat en avgörande roll för människans utveckling och

Läs mer »

Tekniksprång

Tekniksprång är stora tekniska framsteg eller förändringar som har haft en stor påverkan på människans vardag och samhälle. Tekniksprång har skett under olika perioder i historien och har

Läs mer »

Hårdvara och datorer

Hårdvara är den fysiska delen av en dator eller annan teknisk enhet, till exempel processorn, hårddisken och skärmen. Hårdvaran samarbetar med mjukvaran (dvs. programvaran) för att göra en

Läs mer »

Galleri

Du kan använda detta formulär för att kontakta oss med eventuella frågor.