Rökanordningar – teknisk historia

Rökningens historia går tillbaka ända till år 5 000 f.Kr. På de amerikanska kontinenterna användes rökningen i schamanistiska ritualer, och när européer kom till landmassorna på 1500-talet plockade de snabbt upp urbefolkningens tobaksvanor. Olika tekniska rökanordningar har använts genom historien, inte bara för att röka tobak utan också cannabis och opium.

En ny teknisk rökanordning är vape, som är en form av elektronisk cigarett. En vape kan vara utformad som en tobakscigarett och är ibland svår att skilja från originalet. Men det finns också andra typer av e-cigaretter i olika storlekar och utformningar. Skillnaden mot vanliga cigaretter är att användaren inhalerar ånga istället för rök, och denna process kallas för ”vaping”.

Teknik och uppfinningar genom historien

Människan har genom historien använt sig av sin uppfinningsrikedom för att hitta nya sätt att lösa problem genom att konstruera allt mer avancerade verktyg och använda sig av teknikens möjligheter. Med tekniksprång, stora tekniska framsteg, har samhället och människors vardag förändrats.

Historiska rökanordningar

Det är okänt när cannabis först började användas, men pipor var de första tekniska anordningarna för ändamålet. De äldsta piporna som har upphittats är ungefär 3 000 år gamla, och hittades i en begravningsplats i Laos. En annan teknisk rökanordning är hookah, vilket också kallas för vattenpipa. Dessa pipor uppfanns i Persien som numera kallas Iran. En hookah är en central skål där cannabis placeras. Röken filtreras genom en vattenreservoar och inhaleras från tuber som går ut från mitten av anordningen.

En del amerikanska ursprungsbefolkningar rökte tobak i pipor avsedda för ceremonier. Tobaksplantan kommer från Sydamerika men spreds vidare till norra Amerika långt innan landet besöktes av européer. Pipans skål innehåller tobak, och när användaren suger på pipans skaft dras röken in i användarens mun. En elektrisk cigarett består av en finfördelare, ett batteri och en patron. Finfördelaren värmer vätskan i patronen som omvandlas till ånga, vilken sedan kan inhaleras av användaren.