Tekniksprång

Tekniksprång är stora tekniska framsteg eller förändringar som har haft en stor påverkan på människans vardag och samhälle. Tekniksprång har skett under olika perioder i historien och har varit avgörande för människans utveckling och för hur samhället har fungerat.

Verktyg och redskap

Ett tidigt tekniksprång var utvecklingen av verktyg och redskap, som har gjort det möjligt för människor att tillverka och använda olika sorters verktyg för att utföra praktiska uppgifter, till exempel att fånga och tillreda mat och bygga hus.

Transport

En annan viktig teknisk förändring var utvecklingen av transportmedel, som har gjort det möjligt för människor att resa långa avstånd och har bidragit till att göra världen mer sammanlänkad. Transportmedel som häst och vagn, segelbåtar och järnvägar har alla spelat en viktig roll i människans historia och har förändrat hur vi reser och kommunicerar.

Förnybar energi

Teknikutvecklingen har också påverkat energiproduktion och kommunikation. Tidigare har människor använt olika sorters bränslen för att producera energi, medan vi idag också använder tekniker som solpaneler och vindkraftverk för att producera förnybar energi. Inom kommunikation har människor utvecklat olika sorters system för att kunna kommunicera med varandra, till exempel brev, telegram och telefon. Dessa system har blivit alltmer avancerade över tid, och idag kan vi kommunicera med varandra på många olika sätt, genom att tex använda internet och mobiltelefoner.